V Pevnosti poznání vzpomínají na habsburskou monarchii

Netradiční vzpomínku na habsburskou říši připravila Pevnost poznání a Vědecká knihovna v Olomouci. Od 4. listopadu se mohou zájemci podívat na výstavu nazvanou Sbohem, monarchie a zároveň navštívit pravou vídeňskou kavárnu. Bohatý interaktivní program připomíná, že české země byly součástí velké říše, kterou obývaly rozmanité národy.

Výstava Sbohem, monarchie, která ukazuje habsburské mocnářství v letech 1804–1918, bude v expozici Pevnosti poznání až do konce prosince. Autorský tým si dal za úkol připravit projekt, který návštěvníky seznámí nejen s vládnoucí habsbursko-lotrinskou dynastií, ale rovněž s jejími obyvateli, přírodními podmínkami či jednotlivými zeměmi, z nichž se říše skládala. Pomocí bohatého fondu ukáže pestrost mocnářství, jeho obrovskou rozlehlost, jednotící, ale i nesourodé prvky, které obyvatele podunajské monarchie během dlouhého 19. století k sobě poutaly. „Letošní rok je plný významných výročí vztahujících se k historii českých zemí. K těm nejdůležitějším bezesporu patří sto let od založení československého státu. I když je ale obnovení samostatnosti českých zemí jedním ze základních mezníků ve vývoji české společnosti, neměli bychom zapomínat, že na tuto událost lze pohlížet i jinou optikou. Konec první světové války a vznik nástupnických států znamenal současně i konec jedné dlouhé dějinné éry – existence habsburské monarchie,“ řekl kurátor výstavy Lubomír Novotný z Vědecké knihovny v Olomouci.

Rozlehlá říše jako cesta k modernímu evropskému národu

Mapa zachycující habsburskou monarchii v roce 1547. Zdroj: Pevnost poznání

Málokdo si dnes uvědomí, že jsme byli součástí říše, která sahala až k Jaderskému moři. Právě v prostředí, kde spolu žilo mnoho národů a etnik, vyrostli Češi v moderní evropský národ. I z toho důvodu má smysl se ohlédnout zpátky a připomenout svět, který v roce 1918 zmizel. A jak lépe do minulosti nahlédnout než prostřednictvím starých tisků, alb, map, pohlednic a dalších dobových dokumentů? „Návštěvníci budou moci zažít také uklidňující pocit ‚belle époque‘ při čtení novin, pití kvalitní kávy s vídeňským sacherem, doprovázené hudbou Johanna Strausse. Kromě toho připravíme řadu nových exponátů, například hravou časovou osu, tematické promítání nebo fotokoutek. Ve spolupráci s vědeckou výtvarkou připravujeme i workshopy,“ doplnil Tomáš Arnold, koordinátor expozice Věda v pevnosti, kde se bude výstava odehrávat.

Výstupem výstavy je katalog vydaný za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Olomouckého kraje. (mv)