Program Vy rozhodujete, my pomáháme společnosti Tesco podpoří i organizaci Centrum pro dětský sluch Tamtam v Olomouci

Do unikátního programu společnosti Tesco Vy rozhodujete, my pomáháme se letos zapojilo více než 3,6 milionu Čechů. Program je zaměřený na podporu lokálních neziskových a příspěvkových organizací. Celkem se do něj přihlásilo 648 projektů, ze kterých odborná komise vybrala 266. Ty se pak v 90 regionech České republiky ucházely o podporu zákazníků. Symbolický šek na 30 000 Kč z Nadačního fondu Tesco převzala z rukou ředitelky hypermarketu Tesco Olomouc Pavly Zemanové za účasti primátora města Olomouce Antonína Staňka ředitelka obecně prospěšné společnosti Centrum pro dětský sluch Tamtam Jana Fenclová.

Zákazníci vybírají

Společnost Tesco rozdělí v rámci projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme celkem 2,7 milionu korun. O vítězných projektech rozhodovali zákazníci obchodního řetězce, kteří až do 7. června mohli podpořit vybraný projekt neziskové organizace ve svém okolí pomocí hlasovacího žetonu, jejž obdrželi za každý svůj nákup.

V Olomouci zvítězila a finanční příspěvek 30 000 Kč získala společnost Centrum pro dětský sluch Tamtam, jejímž cílem je pomáhat dětem, mladým lidem a dospělým se sluchovým postižením a jejich rodinám. Prvenství jí zajistilo celkem 9643 hlasů od zákazníků Tesco, kteří svůj žeton věnovali právě této organizaci. Finanční prostředky použije společnost na pořízení speciální rezonanční kolébky a dalších zvukových hraček a pomůcek, které pomohou nejmenším dětem se sluchovým postižením naučit se vnímat svět zvuků.

„Pomoc komunitám v oblastech, kde působíme, patří dlouhodobě mezi hlavní pilíře našeho podnikání. Těší nás, že jsme mohli společně s našimi zákazníky prostřednictvím programu Vy rozhodujete, my pomáháme přispět i centru Tamtam,“ řekla při předání symbolického šeku na 30 000 Kč Pavla Zemanová, ředitelka hypermarketu Tesco v Olomouci.

„Prioritou města Olomouce je podpora lokálních neziskových organizací a spolků, proto vítáme každou pomoc firem působících na našem území. Tesco je pro nás v tomto ohledu opravdovým partnerem. Jde nejen o dobrého zaměstnavatele, ale i společnost, které nejsou osudy našich obyvatel lhostejné. Prostřednictvím všech, kterým Tesco pomáhá, bych chtěl našemu partnerovi poděkovat,“ dodal Antonín Staněk, primátor města Olomouce.

Zákazníci i neziskové organizace se mohou na konečné výsledky podívat na stránkách pomahame.itesco.cz.

pr