Nový most do zámku v Holešově ukrývá unikát

Doslova most v mostě nabízí návštěvníkům zámek v Holešově na Kroměřížsku. Tamní přístupová rampa totiž ukrývá evropský unikát v podobě barokního mostu. Po rekonstrukci přístupové cesty se památka stane součástí speciálních prohlídkových okruhů zámku.

Sonda odhalila, že uvnitř rampy je pod zásypem ukryt unikátní raně barokní most vybudovaný ve druhé polovině 17. století při výstavě zámku tehdejším majitelem holešovského panství, Janem hrabětem z Rottalu, moravským zemským hejtmanem. Letecký pohled na zámek. Foto: archiv města Holešov

Hlavní vstup do holešovského zámku je po široké rampě přes příkop, která vznikla zhruba v polovině 18. století. „Rampa se několikrát přestavovala, naposledy v sedmdesátých letech 20. století. Když se před několika lety začala přístupová komunikace propadat, nechalo město Holešov vykopat sondu, která odhalila, že uvnitř je pod zásypem ukrytý zcela unikátní raně barokní most z druhé poloviny 17. století,“ řekla mluvčí holešovské radnice Hana Helsnerová. Dvouobloukový most je nejstarším a nejlépe zachovaným barokním mostem na Moravě a patří k evropským unikátům.

Technická památka

Když se zřejmě v první polovině 18. století rozšiřoval vstup do zámku o dvojici dveří kolem původních vrat, most už svou šířkou nepostačoval. Obestavěli ho proto tenkrát širší vstupní rampou, která jej „spolkla“ a tím i zachovala. „Průzkum této části komplexu holešovského zámku přinesl závažná svědectví o vývoji stávajícího objektu i jeho předchůdce. Současně zvýšil výčet pozoruhodností holešovského zámku o unikátní stavební a dobově dobře dochovanou technickou památku,“ uvedl historik Karel Bartošek.

Raritní řešení

Když se radnice rozhodovala, jak vstup do zámku opraví, zvolila raritní řešení. „Starou rampu nechalo město odstranit a nová byla pojata jako železobetonová skořápka, jejíž horní část překlenula torzo raně barokního mostu a opírá se o jeho mostovku. Tudíž vlastně existuje ‚most v mostě‘,“ upřesnil historik.

Původní torzo mostu je prezentováno uvnitř nové rampy mostu a je přístupné. Foto: archiv města Holešov

Původní torzo mostu je teď možné si prohlédnout uvnitř nové mostní rampy. „Díky točitému schodišti se bude moct stát součástí speciálních prohlídkových okruhů zámku,“ sdělila mluvčí. Novou stavbu se Holešovu podařilo uskutečnit ve druhé polovině letošního roku. Celkové náklady na unikátní obnovu přístupové rampy do holešovského zámku byly sedm milionů korun.