Lesy u Vyškova skrývají památník TGM. Udržují ho lidé z okolí

Ukrytý v lesích mezi Lulčí a Pístovicemi na Vyškovsku stojí památník věnovaný prezidentovi Masarykovi. Cesty v okolí už dávno zarostly, lidé z okolí ale místo pořád udržují.

Setkání u pomníčku ke 100. výročí československé státnosti. Foto: Dagmar Stryjová

U pomníčku bývá živo při různých výročích, letos zejména ve spojení s oslavami sta let od založení Československa. Jak se pomník v lese objevil? „V roce 1930, kdy si obyvatelé Československa okázale připomínali slavnostními schůzemi a shromážděními, či oslavnými akademiemi nebo koncerty osmdesáté narozeniny prezidenta Masaryka, se obecní zastupitelé v Lulči rozhodli uctít toto výročí trvalejší hodnotou, a to památníkem,“ uvádí kronikář nedalekých Nemojan Rudolf Klacek.

Kdysi frekventované místo, dnes mimo cesty

Dělníci z kamenolomu Klučenice vybrali pro památník vhodný kámen a místní kameník Josef Vysoudil z něj vytesal pomníček opatřený zlaceným pamětním nápisem. „Se svolením tehdejšího majitele panství Dr. Philipa Gomperze byl po dohodě s lesmistrem Karlem Sekaninou umístěn v lesích nad Pístovicemi na okraji tehdy silně frekventované lesní cesty, po které chodívali denně dělníci z Pístovic, Ježkovic a Ruprechtova do Lulče na vlak. Malebné pozadí památníku tvořil mladý smrkový porost a po stranách elitní dubový les, který byl po několik desetiletí využíván studenty lesnické fakulty dnešní Mendlovy univerzity k dendrometrickým cvičením,“ doplňuje Klacek.

Pamětní tabulka u pomníčku. Foto: Dagmar Stryjová

K uctění památky prezidentovy manželky Charlotty Masarykové, která zemřela v roce 1923, byly kolem pomníčku vysazeny douglasky a červené duby severoamerického původu oplocené nízkým plůtkem. „Ten vzal sice během dalších let za své, avšak pomníček přežil díky místním skautům, kteří jej ukryli pod větvemi, dobu okupace i totality bez úhony až do dnešních dnů. Časem kolem něj vyrostly mohutné javory, které zejména na podzim, kdy se jejich listy barví do zlatova, dodávají tomuto místu zvláštní kouzlo a poezii,“ přibližuje kronikář atmosféru.

Pomníček v zimě.

Místní obnovili plot a přidali tabulku

Lesní cestou na vlak do Lulče už nikdo nechodí, místní se ale o pietu starají. Bývalý lulečský polesný Vladimír Foltánek ve spolupráci s Lesním úřadem Bučovice, který je správcem zdejšího polesí, památník v předvečer říjnového státního svátku znovu opatřil oplocením a pamětní tabulkou připomínající nejvýznamnější etapy z Masarykova pohnutého života.

O tom, že vzpomínka na našeho prvního prezidenta a zakladatele československé státnosti je i v těchto odlehlých a tichých poetických místech stále živá a aktuální, pak svědčí řada návštěv místních obyvatel i turistů, kteří se tu často zastaví rozsvítit elektrickou svíčku či položit kytičku.