Hudební kabarety v Olomouci a jejich rozkvět v šedesátých letech

Malé jevištní divadelní formy v Československu zažily vzestup v šedesátých a sedmdesátých letech dvacátého století. V politické atmosféře po nesmlouvavém stalinismu docházelo ke společenskému uvolnění. Rodila se tak mnohá typově zaměřená divadla studentská, kabaretní i divadla poezie, která hbitě reagovala na soudobou situaci.

Olomoučané Pavel Dostál a Richard Pogoda se znali od dětství. Prožívali společně školní léta a počátkem šedesátých let se sešli v amatérském divadle Skumafka. Foto: archiv Richarda Pogody

Malé formy divadel šedesátých let se navracely ke kořenům kabaretu devatenáctého století a jeho forem: parodiím, fraškám, skečům, šansonům a zpěvům s tanečními čísly. V hojné míře se mu věnovali profesionální i amatérští herci. Výjimkou nebyla ani olomoucká divadelní scéna.

HEJčínští Rušitelé Přežitků Novotný, Kanyza, Maciuchová

Mezi oblíbenými byl středoškolský soubor HEJ RUP- HEJčínští Rušitelé Přežitků, který založil se spolužáky Petr Novotný v roce 1962, a který se profiloval jako autorské kabaretní divadlo s literárně hudebními montážemi. Mezi účinkujícími studenty byl tehdy Jan Kanyza i Hana Maciuchová. Představení kabaretu měla v regionu velký ohlas. Při Univerzitě Palackého pak fungoval od roku 1963 soubor Zápalka-kabaret, z něhož vzešlo divadlo poetického kabaretu Zápalka. To na sebe záhy upozornilo pořadem Čistý oheň, o rok později se členové prezentovali v pražském Divadle Na zábradlí při přehlídce nejvýraznějších divadel malých forem.

Muzikál Výtečníci uvedli Richard Pogoda a Pavel Dostál v divadle v Olomouci – Hodolanech. Premiéra se konala 14. února 1968, inscenace se dočkala sto padesáti repríz. Foto: archiv Richarda Pogody

V profesionální divadelní sféře vznikla při olomouckém Divadle Oldřicha Stibora kabaretní skupina RADIONKAbaret. Jejich vystoupení v Okresním domě osvěty na Kollárově náměstí byla neustále vyprodaná. Skupina přitom působila mimo zázemí profesionální scény, a to při instituci Park kultury a oddechu. Ještě dříve, roku 1961, založili Vratislav Spilka, Radek Hlavsa, Pavel Dostál a Václav Čapek SKUMAFKU – SKUpinu MAlých Forem KAbaretu. Soubor působil pod Okresním domem osvěty. Po konfliktu s cenzurou, který vyústil v zákaz představení a výpověď Radka Hlavsy z Okresního domu osvěty, našel zázemí při Železárnách Petra Bezruče.

Dostálova Existence v DEX klubu

Velmi důležitou událostí v polovině šedesátých let bylo založení Divadla experimentu (zkráceně DEX). Zde se rozvinula tvůrčí práce autorské dvojice Richard Pogoda – Pavel Dostál. V divadle položili základy vlastnímu divadelně-hudebnímu klubu, ve kterém se prezentovali začínající umělci, kapely a soubory. Prostory jim poskytl provozovatel tehdejší Modranské vinárny, které se říkalo U rybek (v ulici Divadelní vedoucí z Horního náměstí) a kde v pauzách mezi zkouškami kabaretu vznikaly první pravidelné pondělní koncerty. Brzy však následoval přesun do sklepních prostor Domu armády. Divadlo získalo název DEX klub a humorně se též nazývalo Dostálova Existence. Po pouhých dvou letech bylo divadlo nuceno roku 1967 ukončit svou činnost. Důvodem se staly, dle tvrzení stranických orgánů, nevyhovující hygienické podmínky v Domě armády. Letos v srpnu byla na fasádě domu odhalena pamětní deska věnovaná Pavlu Dostálovi.