Tříkrálová sbírka opět zlomila rekord. Vynesla 30 milionů

Domácnosti v olomoucké arcidiecézi obcházeli od začátku roku do 14. ledna koledníci. Od lidí dobré vůle vybírali peněžité dary pro potřebné. Zatímco loňský ročník Tříkrálové sbírky vynesl přes 28 milionů korun, letošní jubilejní dvacáté pokračování stanovilo nové maximum 29,8 milionů.

Koledníci v čele s Monsignorem Bohumírem Vitáskem (vlevo) dorazili 7. ledna i do Fakultní nemocnice Olomouc, kde jim do kasičky přispěl také ředitel nemocnice Roman Havlík. Foto: FN Olomouc

Koledníky lidé identifikují podle korunky a pláště. Kašpar, Melichar a Baltazar s sebou vždy nesou také zapečetěnou pokladničku s logem Charity, která je zapečetěná a očíslovaná. Peníze ze sbírky putují na přímou pomoc lidem, kteří se ocitli v nouzi. Dvě třetiny výtěžku zůstávají v regionu, kde se koledovalo, zbytek peněz míří potřebným do zahraničí, v případě Arcidiecéze olomoucké třeba na Haiti.

Každý koledník má poslání

„Koledníci nejdou na koledu sami za sebe, aby si například vykoledovali něco na zub, jak to bývalo zvykem dříve při sousedských koledách. I ten nejmenší koledníček má poslání, ke kterému jej pověřuje arcibiskup olomoucký Jan Graubner, aby především přinesl radostnou zprávu o narození Spasitele-Zachránce a dal možnost lidem projevit svou dobrotu a přispět na ty, kterým Charita pomáhá,“ řekl před zahájením letošní Tříkrálové sbírky prezident Arcidiecézní charity Olomouc a duchovní Bohumír Vitásek.

On sám se postavil do čela jedné z kolednických skupinek, se kterou v Olomouci navštívil například vojenské velitelství, arcibiskupství, fakultní nemocnici nebo hejtmanství. „Tři králové mají na kraji vždycky dveře dokořán. Jejich sbírka má v Česku dlouhou tradici a hlavně pomáhá lidem, kteří to opravdu potřebují,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Důvěra lidí je velký závazek, říká ředitel charity

Poprvé vyrazili Tři králové koledovat po domácnostech v Arcidiecézi olomoucké v roce 2000. Od té doby koledníkům otvírá dveře svých domovů stále více lidí a výtěžek Tříkrálové sbírky tak každým rokem roste.

O konečných výsledcích charita informovala 25. ledna. „Výnos koledování je na první pohled nejviditelnější, je to pro nás moc důležité – vždyť je to téměř 30 milionů, což je neuvěřitelné! Tříkrálová sbírka ale není jen o penězích. Primárně je o tom, že se najdou tisíce ochotných lidí, dospělých i dětí, kteří jdou za každého počasí, v blátě i mrazu, dům od domu a předávají tam vánoční radost. Oni na prvním místě přicházejí druhé obdarovat. Přitom během koledování nabízí lidem možnost podílet se na pomoci druhým. A lidé jim ochotně přispívají, protože Tříkrálovce a Charitě důvěřují. Je to pro nás velký závazek – veřejnost nezklamat a snažit se, aby za vykoledované peníze bylo co nejvíce dobra,“ sdělil ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt.