Jediná žena na českém trůně má v Olomouci výstavu

U příležitosti 300. výročí narození české a uherské královny Marie Terezie, které jsme si připomněli 13. května 2017, připravilo olomoucké vlastivědné muzeum výstavu s názvem Marie Terezie (1717-1780). První žena na českém trůně.

Čtyřicetiletá vláda Marie Terezie ovlivnila dějiny střední Evropy. Foto: Archiv VMO

Výstava se zaměřuje na představení témat úzce spjatých s Olomoucí. A tak se na ní návštěvníci seznámí s českou korunovací Marie Terezie, kterou v roce 1743 prováděl olomoucký biskup Jakub Arnošt z Liechtensteinu-Castelkorna, s olomouckými návštěvami Marie Terezie a Františka Štěpána Lotrinského v letech 1748 a 1754, s úspěšnou obranou olomoucké pevnosti při pruském obléhání v roce 1758 nebo s letošním kulatým výročím povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství, k němuž došlo v rámci tereziánských církevních reforem roku 1777.

„Život i vláda Marie Terezie byly v mnoha ohledech výjimečné. Díky prozíravé politice svého otce císaře Karla VI. se stala dědičkou habsburských zemí. Za muže pojala lotrinského vévodu Františka Štěpána, kterého po celý život velmi milovala, a díky četnému potomstvu dala vzniknout nové Habsbursko-lotrinské dynastii. Stala se jedinou ženou, která usedla na český trůn. Její čtyřicetiletá vláda výrazně ovlivnila dějiny střední Evropy,“ uvedl autor výstavy Filip Hradil, vedoucí Historického ústavu VMO. Podle jeho slov věnovala Marie Terezie enormní úsilí modernizaci monarchie. Zasadila se o reorganizaci státní správy, financí a peněžního oběhu, trestního zákoníku, školství, zdravotnictví a mnoha dalších oblastí společenského života. „V řešení mocensko-politických konfliktů však nebyla vždy úspěšná,“ doplnil Hradil. S koncem její vlády v roce 1780 jako by se současně uzavírala jedna epocha evropských dějin. Epocha prodchnutá barokním uměleckým stylem, autoritou katolické církve, jasným společenským řádem v čele s panovníkem vládnoucím z Boží milosti.

Marie Terezie uměla Olomouc ocenit

„Marie Terezie byla jediná žena své doby, která dokázala zvládnout tři role najednou: úlohu absolutistické panovnice, matky šestnácti dětí a milující manželky. Tím by mohla lidem 21. století sloužit jako příklad,“ domnívá se ředitel Vlastivědného muzea Břetislav Holásek. K městu Olomouci měla velmi pozitivní vztah. „Úspěšnou obranu Olomouce při obléhání armádou pruského krále Friedricha II. roku 1758 odměnila povýšením vojenských obránců města, udělením šlechtických titulů šestnácti olomouckým měšťanům, polepšením znaku města Olomouce a dotací 800 zlatých ročně na pořádání slavnostních střeleb na městské střelnici ve výroční den osvobození Olomouce, tedy 2. července,“ dodal ředitel.

Na výstavě je k vidění několik desítek rozmanitých exponátů z 18. století, jež přibližují dobu vlády Marie Terezie i její rodinný život. Těžiště výstavy představují předměty ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci, exponáty zapůjčily také Arcibiskupství olomoucké, Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci, Muzeum umění Olomouc, Národní muzeum, sychrovský Národní památkový ústav a další instituce. Edukační pracoviště muzea připravilo k výstavě samoobslužné pracovní listy pro veřejnost. Olomoucké Vlastivědné muzeum se podílí také na výstavě k 300. výročí narození Marie Terezie na rakouském zámku Schoss Hof, která začala už v březnu. „Na tuto výstavu jsme zapůjčili rozměrný portrét velitele olomoucké pevnosti, polního maršála Ernsta Dietricha Marschalla (1692‒1771) od Johanna Dominika Kleina,“ uzavřel Hradil.

Výstava, již finančně podpořilo statutární město Olomouc, potrvá v Handkeho sále VMO až do 27. srpna 2017. Přístupná je denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin.