„Dopravky“ slaví padesátku. Oborů mezitím přibylo a řemeslo je zase v kurzu

Letos je to půl století od doby, kdy v Olomouci v Rooseveltově ulici otevřela Střední škola polytechnická. Tehdy jako učiliště Dopravních staveb Olomouc. Ostatně dodnes se jí mezi Olomoučany říká Dopravky. Největší učiliště v Olomouckém kraji nabízí dvacet učebních i studijních oborů a zájem o řemesla stále roste.

Střední polytechnická škola spolupracuje s 250 firmami z širokého regionu. Foto: Petra Pášová/Hanácké noviny

V kalendáři se psalo 1. září 1969, když škola uvítala první učně. V nabídce měla dva obory, které tehdy dopravní stavby potřebovaly. „Byly to zedníci a tesaři, což jsou obory, které nám zůstaly dodnes. Snažíme se stále dodržovat trend výuky řemesel, která jsou v našem regionu potřebná. Aktuálně máme čtrnáct oborů a většina z nich je opravdu řemeslných. Máme třeba truhláře, automechaniky nebo strojírenské obory,“ řekl ředitel školy Aleš Jurečka.

S výučním listem na vysokou školu

Není to tak dlouho, co žáci preferovali spíš střední odborné školy ukončené maturitní zkouškou nebo střední školy se všeobecným vzděláním. Teď se ovšem zdá, že se opět začínají starat o odbornou přípravu. „Zájem začíná být stabilní, už nedochází k tak markantním poklesům jako v minulých letech. Výkyvy v různých oborech jsou, ale celkově čísla nejsou tak špatná. Rodiče si uvědomili, že pokud dítě vystuduje učňovský obor, má možnost si dodělat maturitu. Pokud bude šikovné a bude mít zájem, může pokračovat i na vysoké škole,“ popisuje situaci ředitel.

Ředitel Střední školy polytechnické v Olomouci Aleš Jurečka. Foto: Petra Pášová/Hanácké noviny

Zájem o malíře nebo kominíky roste

Zda se žáci přihlásí na řemeslo, ovlivňují právě z velké míry rodiče a také kamarádi. Vždy jde o obraz daných řemeslníků ve společnosti. „V minulosti jsme zaznamenali například velmi malý zájem o obor malíř. Přitom ale společenská potřeba je dnes poptává, takže u příjímacího řízení je o obor daleko větší zájem, než byl dřív. Stejně tak je tomu u kominíka. Obor byl na vymření, ovšem potom co se změnila legislativa a je povinnost komíny kontrolovat, už se někteří vyučili. Není potřeba jich mít třicet, stačí pokrýt trh práce,“ shrnul Jurečka. Letos ostatně škola otevřela kominické centrum za pětadvacet milionů korun, které je v České republice výjimečné. Práci si tam mohou vyzkoušet všechny obory. Stejně tak roste zájem o další vzdělávání dospělých v rámci profesních kvalifikací. „Firmy k nám posílají dovzdělat své zaměstnance a přibývá také samoplátců. Měli jsme tady i několik vysokoškoláků. Je to trend, který by na školách našeho typu měl být,“ poznamenal.

Absolventi zůstávají v oborech

Střední polytechnická škola spolupracuje s 250 firmami ze širokého regionu. Výuka ve firmě je standardem, bez odborné praxe se už dnes studium neobejde. „Naši žáci se díky tomu dostanou k nejmodernějším technologiím a školu opouští s certifikáty, které je opravňují vykonávat i různě specializované činnosti, týkající se jejich oboru,“ podotkl Aleš Jurečka, který školu vede deset let. Dodal, že se začala měnit i profesní dráha absolventů. Přibývá těch, kteří se věnují vystudovanému řemeslu. „Zůstávají v oborech a v práci jsou spokojení. Dřív to byli jednotlivci, teď je procento daleko vyšší,“ srovnal ředitel. Schopný řemeslník si vydělá daleko víc než vysokoškolák, který je navíc v pevném zaměstnání.

Za negativní naopak Jurečka považuje inkluzivní politiku českého školství. Žáků se specifickými formami vzdělávacích potřeb přibývá, pro učitele jde o nové úkoly. „Inkluze byla zavedena hekticky a nesystémově, pedagogové nebyli připraveni na to, že budou pracovat se žáky, kteří předtím navštěvovali speciální školy. Teď se s nimi musí za pochodu učit pracovat, a i když jsou méně početné třídy, klade to na pedagogy větší nároky. Chceme nastavit taková pravidla, aby všichni žáci měli šanci projít vzdělávacím systémem a udělat zkoušky, ale neznamená to, že budeme snižovat kvalitu,“ poznamenal ředitel.

Škola jako komunitní centrum

Do budoucna si Aleš Jurečka přeje, aby se škola stávala víc komunitním centrem. „Chtěli bychom, aby lidé, kteří půjdou na Rooseveltku, věděli, že se tady něco dozvědí. Už druhým rokem například spolupracujeme s Olomouckou dílnou, kde si může kdokoli cokoli vyrobit. Škola je otevřená skoro čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu a to i o prázdninách. Chtěl bych, aby taková zůstala. Intenzivně spolupracujeme na vytvoření ragbyového centra pro region Olomoucka na naší škole. Kromě sportu taky děláme zakázky pro veřejnost – vyrábíme nábytek, kontrolujeme komíny, spravíme auto,“ shrnuje Jurečka.

Na oslavách školy se bude pít speciální pivo vyrobené k jubileu. Originální budou i pivní tácky. Foto: Petra Pášová/Hanácké noviny

Oslavy školních padesátin jsou naplánované na 10. a 11. října. Škola si už nechala udělat speciální pivní tácky a bude objednávat vlastní pivo. Přijít se pobavit mohou absolventi, žáci i ti, kdo přemýšlejí o práci řemeslníka.