Kříž jako tradiční symbol mizí, všímá si řezbář z Loštic

Kříž jako symbol křesťanství, spravedlnosti i úcty. Řezbář Jaroslav Beneš z Loštic vyrábí velikonoční kříže roky. I letos je přinesl k symbolickému žehnání před oltář místního kostela.

Loštický řezbář nesl svoje kříže k oltáři už po šestnácté. Foto: Helena Havelka Baronová

První velikonoční kříže v jeho dílně vznikly před šestnácti lety. Po takové době už ani nemá přehled, kde všechny visí. „Byly roky, kdy jsem před Velikonocemi měl připravených i pět křížů. Většinou jsou ale každoročně tak tři nebo čtyři,“ říká. Letos na Květnou neděli byly požehnány další čtyři.

Velikonoční kříž pokládá řezbář za poselství. Každý z nich je opatřen pergamenem s dokladem o jeho žehnání a některým z žalmů. Letos je to Žalm 117 – Chvalte Hospodina všechny národy, všichni lidé…

Už nevisí ani v domácnostech

Charakteristickými motivy Benešových křížů jsou ukřižované růže, srdce. Nechybí ani klasická podoba s korpusem těla Ježíše Krista. Jen pohled na ně působí sugestivně. Kříže jsou z lipového dřeva, patinované, s barevným nádechem, například v případě rudé růže. „Kříž byl vždy tradičním symbolem, který ale dnes mizí. Visely ve školách, na úřadech, na kříž se přísahalo u soudu, kde budil náležitý respekt. A nakonec kříž nechyběl ani v téměř žádné domácnosti. To už ale není,“ všímá si loštický řezbář.

Motivy velikonočních křížů Jaroslava Beneše působí sugestivně. Foto: Helena Havelka Baronová