Firma pumpaře Sigmunda oslavila 150 let. Její příběh ukazuje výstava v Olomouci

Dějiny jednoho z nejvýznamnějších výrobců čerpací techniky na světě představuje olomoucká výstava Sigma, 150 let tradice výroby čerpadel. Ukazuje příběh od řemeslné dílny k obřímu koncernu.

Výstava představuje příběh firmy, která se ze střední Moravy dostala v oboru mezi světovou špičku. Foto: VMO

Výstava představuje dějiny firmy od skromných počátků, kdy působila v malé řemeslné dílně lutínského pumpaře a studnaře Ludvíka Sigmunda na výrobu dřevěných pump, až po dnešní velkou moderní společnost produkující i obří čerpadla pro jaderné elektrárny.

„Můžeme jen domýšlet, zda rod Sigmundů vůbec tušil, jak silnou tradici v Lutíně zakládá. Každopádně nám tu po sobě zanechal poselství, které se i přes všechny překážky dochovalo neuvěřitelných 150 let. Můžeme být nesmírně pyšní, že v této dlouholeté tradici máme možnost pokračovat,“ uvedl Milan Šimonovský, předseda dozorčí rady společnosti Sigma Group.

Legendární pumpy. Foto: VMO

„Návštěvník na výstavě uvidí artefakty spojené s jednotlivými etapami historie firmy, která od roku 1929 nesla název Sigmund-Pumpy,“ řekl kurátor Martin Zdražil. K vidění jsou historické prospekty, brožury a další předměty spjaté se značkou Sigmund. Ty doplňuje kolekce původních čerpadel a pump z produkce lutínské továrny. Vystaveny jsou i některé z ikonických výrobků, které proslavily Sigmundy ve světě – Raketa, Mira, Darling, Standard. Všem vévodí majestátní dřevěná pumpa se sacím košem a částmi dřevěného potrubí, která celou historii na konci šedesátých let 19. století začala.

Výroba filtrů do plynových masek

Málokdo ví, že v Lutíně existovala od roku 1935 firma Chema, kterou založili a vlastnili majitelé společnosti Sigmund-Pumpy. Firma vznikla pod vlivem zhoršující se geopolitické situace v Evropě po nástupu Adolfa Hitlera k moci a měla za úkol vyrábět prostředky protiletecké a protichemické ochrany – filtry k plynovým maskám nebo filtrační zařízení pro protiletecké kryty. Roku 1942 došlo z popudu německé správy ke sloučení obou společností do jediné nesoucí název Sigmund-Chema. Vývoj a výroba filtrů pro plynové masky tvoří součást výroby společnosti Sigma Group dodnes.

Vývoj a výroba filtrů pro plynové masky je součástí výroby Sigma Group i dnes. Foto: VMO

„Na výstavě jsou prezentovány originály dokumentů pocházejících z rodinného archivu Sigmundů, jehož část je novou a velmi významnou akvizicí sbírkového fondu Vlastivědného muzea v Olomouci,“ uvedl ředitel muzea Břetislav Holásek. „Jedná se o osobní dokumenty dvou generací rodiny Sigmundů, zejména Jana Sigmunda mladšího, jenž vedl firmu ve třicátých letech 20. století a za války byl zatčen, vězněn a nakonec popraven gestapem za odbojovou činnost,“ dodal Holásek. Mimo osobní dokumenty si návštěvníci mohou prohlédnout i portréty obou zakladatelů firmy Jana Sigmunda seniora a Františka Sigmunda seniora a rodokmen rodiny Sigmundů.

Sigma Pumpy byly po celé republice

Poslední část výstavy představuje poválečnou etapu historie značky, spojenou se společensko-politickými změnami, které přinesl poválečný vývoj v Československu. Národní podnik Sigma Pumpy se v průběhu let rozrostl na koncernový kolos čítající řadu podniků rozesetých po celém území republiky. Poválečné směřování značky až do současnosti ilustruje obrazová dokumentace i trojrozměrné exponáty. Výstavu doplňují filmové a obrazové dokumenty spojené se stopadesátiletou tradicí značky promítané na několika obrazovkách.

Čerpadlo z doby, kdy firmu Sigmund-Pumpy vedl Jan Sigmund mladší. Foto: VMO

Samostatnou součást expozice pak tvoří připomínka stého výročí olomouckého fotbalu, se kterým je značka Sigma spojena přes padesát let.

Výstava potrvá do 15. září.