V Dobromilicích pochovali domnělého vraha s modrou krví

Slouží nejen k církevním obřadům, ale také jako místo posledního odpočinku šlechticů z několika rodů. V kostele Všech svatých v Dobromilicích na Prostějovsku pohřbili mimo jiné místního Modrovouse. Tak se v lidové pověsti začalo říkat Matyáši Žalkovskému, kterého obvinili z vraždy dvou svých manželek.

Kostel Všech svatých v Dobromilicích. Foto: cs.wikipedia.org

Že zde leží příslušníci rodu Žalkovských ze Žalkovic, připomínají v dobromilickém farním kostele náhrobní kameny v sakristii. Jeden z nich patří Matyáši Žalkovskému. Původně se jmenoval Matyáš Tišnovský a nenarodil se nikoli mezi urozenými, ale mezi sedláky.

Jako mladík pomáhal moravskému zemskému hejtmanovi Václavovi z Ludanic. Ten se za něj přimluvil u císaře Ferdinanda I. a Matyáš se na začátku druhé poloviny 16. století stal vladykou s přídomkem Žalkovský ze Žalkovic.

Násilník Modrovous

Během svého života se celkem třikrát oženil. Jeho první a druhá manželka však krátce po svatbě záhadně zemřely. Obvinění z jejich skonu nečelil tehdy nikdo jiný než jejich choť. Neexistuje sice zpráva o tom, že by ho někdo usvědčil, zato se v Dobromilicích a okolí začala vykládat pověst o násilníku Modrovousovi.

Tím měl být právě Matyáš Žalkovský. Jeho třetí žena Bohunka mu ovšem za oběť nepadla. Když si jí bral, pohled z očí do očí jej prý proměnil v kámen. Údajně dokonce v ten, pod nímž leží jeho ostatky. Mimochodem, vedle nich spočinula Matyášova první manželka Marta, kterou měl podle vyprávění zabít.