Rekonstrukce školy pošle děti v Němčicích nad Hanou do lavic ve zbrojnici

Příští rok to bude padesát let, co Němčice nad Hanou na Prostějovsku získaly statut města. Hrdí na svou obec ale mohli být místní obyvatelé už předtím. Novou generaci vychovává základní škola s více než čtyřmi stovkami žáčků. Právě školu letos čeká nákladná rekonstrukce za více než sto milionů korun.

Návštěvníci Němčic nad Hanou si mohou odpočinout na náměstí, kde najdou i architektonickou zajímavost v podobě věže kostela stojící mimo hlavní loď chrámu. Foto: Petra Pášová/Hanácké noviny

Němčice nad Hanou mají okolo dvou tisíc obyvatel a pro čtrnáct okolních obcí jsou úřadem s výkonem státní správy. Ovšem spádovou oblastí jsou nejen kvůli různým povolením a potvrzením. Desítky dětí se tam každé ráno vydávají do základní školy. Letos ale mají prázdniny o několik týdnů delší. Budovu školy bylo potřeba vyklidit kvůli plánované roční rekonstrukci, a tak si třeba deváťáci přišli pro vysvědčení už v polovině června. „Škola má přes devadesát let, a přestože se postupně vždy něco opravilo, její stav už je dlouhodobě nevyhovující. Zastaralá elektroinstalace, vytápění, podlahy, nedostatek odborných učeben. Chceme dát dětem kvalitní základy pro další studium, proto jsme se do projektu pustili,“ vysvětlil starosta Němčic nad Hanou Jan Vrána.

Škola, největší investice za dlouhou dobu

Město Němčice nad Hanou nechalo zpracovat projekt na rekonstrukci vnitřních prostor školy včetně modernizace odborných učeben a v roce 2016 požádalo o dotaci. Loni v listopadu se dozvěděli, že projekt byl vybrán pro financování z evropských peněz. Náklady na rekonstrukci se pohybují přes sto milionů korun. „Za posledních několik let je to naše největší akce. Dělali jsme řadu projektů za desítky milionů, ať je to kanalizace s čistírnou odpadních vod za šedesát milionů, sportovní hala za čtyřicet osm a další věci, ale tak velkou investici jsme ještě nikdy nerealizovali,“ vzpomněl starosta. První etapa rekonstrukce základní školy odstartovala již v roce 2005 po bleskové povodni. V dalších letech probíhaly další etapy rekonstrukcí školy. „Poslední investiční akcí v areálu bylo vybudování venkovního víceúčelového sportoviště s umělou trávou, které jsme otevřeli začátkem června. Je to první venkovní hřiště s umělým povrchem pro řadu sportů,“ dodal Vrána. Hřiště můžou využívat děti i amatérští sportovci z okolí.

Němčická kašna od Radima Hankeho znázorňuje chlapce objímajícího strom. Foto: Petra Pášová/Hanácké noviny

Provizorní výuka ve zbrojnici

V současné době má škola celkem sedmnáct kmenových tříd rozdělených do prvního a druhého stupně. Vybraná firma by se do rekonstrukce budovy měla pustit hned po ukončení výběrového řízení. První etapu chce mít hotovou do čtyř měsíců. „Chceme, aby se do části zrekonstruované budovy vrátil první stupeň. Technicky to možné je, stavba bude oddělena od již zrekonstruovaných prostor. Po dobu nezbytně nutnou se děti budou učit v místní základní umělecké škole, hasičské zbrojnici a v dalších prostorech na území města,“ vysvětlil starosta. Výuka druhého stupně bude probíhat v nedalekých Dobromilicích. „Jde o asi dvě stě žáků. Dohodli jsme se Dobromilicemi, kde mají nevyužívanou, ale udržovanou základní školu, že tam děti rok budeme autobusem vozit. Školu jsme si pronajali,“ představil starosta nutný scénář.

Oprava chodníků, tribuny i plány do budoucna

I přes velkou investiční akci, jakou rekonstrukce školy je, mají ve městě pro letošek naplánovanou i opravu místní komunikace, rekonstrukci šaten v tribuně na fotbalovém hřišti, chodníky i práce na drobné sakrální stavbě. V minulosti se pustili do obnovy centra města, kde vznikla kašna se sochou od akademického sochaře Radima Hankeho ze Zlína. Ten je známý například jako autor památníku Tomáše a Jana Bati před Baťovým mrakodrapem ve Zlíně.

Dvě stě žáků druhého stupně se bude při rekonstrukci školy učit v nevyužívané školní budově v Dobromilicích. Foto: Petra Pášová/Hanácké noviny

Podle starosty mají Němčice nad Hanou dobrou polohu, proto k nim míří mladé rodiny za novým domovem. „Nabízeli jsme stavební parcely, zájem převyšoval nabídku, a proto město připravuje nové stavební pozemky. I když v Němčicích není mnoho pracovních příležitostí, tak nezaměstnanost je nízká a to díky krátkým dojezdovým vzdálenostem k velkým zaměstnavatelům do větších měst. Nedávno jsme uvedli do provozu ordinaci druhého praktického lékaře a zvýšili tím kvalitu poskytované lékařské péče,“ poznamenal. Návštěvníci města si mohou odpočinout na náměstí, kde najdou i architektonickou zajímavost v podobě věže kostela stojící mimo hlavní loď chrámu, nebo u remízku s Masarykovou lípou. „Vede k němu naučná stezka. Vyloženě turistická lákadla nemáme, ale nabízíme bohatou sportovní a kulturní činnost, například přehlídku amatérských divadel, svátek hudby a další,“ řekl Jan Vrána.