Největší spolek výtvarných umělců v České republice je z Olomoucka

Mnoha Olomoučanům, zejména milovníkům výtvarného umění, je Unie výtvarných umělců Olomoucka dobře známá. Spolek sdružující výtvarné umělce, teoretiky a architekty z oblasti střední Moravy, jiných regionů i ze zahraničí, existuje bezmála třicet let a má na kontě mnoho výstav – jak v Galerii města Olomouce na Dolním náměstí (dříve Galerie G), tak ve výstavních prostorách v hotelu Flora.

Unie výtvarných umělců Olomoucka oslaví v příštím roce třicáté výročí své existence. Ilustrační foto: archiv UVUO

Od letošního roku je předsedou UVUO Oldřich Schnabl, který ve výboru pracoval šest let. V příštím roce se k třicátému výročí připravují výstavy členů a měla by vyjít publikace o historii unie a prezentace všech členů. UVUO je podle Schnabla největším sdružením tohoto druhu v České republice.

Možnost výstav pro nové členy

V současné době má unie 96 členů, uveďme například malíře a kreslíře Jiřího Hastíka či Ladislava Jalůvku, fotografa Vladimíra Janka, keramičku Martu Lipusovou nebo sochaře Zdeňka Přikryla. „Členy UVUO se stávají již vyzrálí výtvarníci a členství je pro ně určitě prestižní záležitost, bez ohledu na jejich akademické vzdělání. Vstoupit může kterýkoliv umělec, který splní výtvarné předpoklady, a na základě předloženého portfolia, doporučení výtvarným radou je výborem většinově přijat za člena. Členem zůstává, pokud plní stanovy UVUO a účastní se jeho akcí,“ vysvětlil předseda.

Unie navazuje na bohatou spolkovou činnost, pořádá výstavy, podílí na organizaci sympozií a výstav v jiných městech a v zahraničí. „Každá výstava má své kouzlo a naší snahou je také účast na těch zahraničních, například v Makarské, Antony ve Francii, Caleta de Velez ve Španělsku, Krakově a jinde. V Galerii města Olomouce, kterou dramaturgicky řídíme, je dávána přednost jubilantům, zahraničním reciprocitám a pozváním významných umělců jako jsou Petr Nikl, Krištof Kintera a podobně. Ve velmi dobré spolupráci s hotelem Flora můžeme využívat jejich prostory k pořádání výstav, a to hlavně novým členům, kteří tak mají možnost prezentovat své výtvarné počiny,“ upřesnil záměry spolku Schnabl. V neposlední řadě se Unie věnuje publikační činnosti – vydala už více než padesát sborníků, katalogů a dalších publikací.

Blízkost v profesní skupině

Mezi organizované umělce patří také Jaroslav Vacl. „Jsem členem už deset let, protože se rád paktuju s kamarády výtvarníky. Léta jsem dělal knihy a výtvarnému umění jsem se mohl věnovat jen soukromě po večerech. Pak jsem přišel do takovéto komunity, kde jsem spoustu lidí znal. Je to zde příjemné, hodně lidí ze starší generace, rozumíme si, přestože děláme úplně jiné věci. Pořádají se velmi inspirativní výstavy. Jako velké pozitivum bych viděl především to, že je člověk uprostřed profesní skupiny, není v takové izolaci. V Galerii města Olomouce se dá udělat nádherná velká výstava. Několik jsem jich tam už taky měl. Nejvíc se mi asi líbila výstava k mým šedesátinám, která byla částečně retrospektivní,“ svěřil se výtvarník.