Zemědělec: Haná je stále úrodná, ale začíná vysychat

Zabývají se rostlinnou i živočišnou výrobou, v rozlehlých sadech pěstují ovoce a provozují bioplynovou stanici. Hospodářské družstvo v Určicích na Prostějovsku patří mezi největší producenty v regionu a daří se mu. Ostatně i jeho krávy se na výstavách pravidelně umisťují na prvních příčkách. 

Sady patří mezi významné producenty ovoce v regionu. Na 70 hektarech pěstují především jablka a hrušky. Foto: archiv HD Určice

Hospodářské družstvo Určice vzniklo po transformaci z původního JZD. Podnik se na téměř dvou tisících hektarech zemědělské půdy věnuje rostlinné i živočišné výrobě od začátku. Stejně tak pěstování ovoce. „Chovali jsme i prasata, ale z důvodu nerentability jsme chov zrušili. V současnosti obhospodařujeme 1 935 hektarů, máme střediska rostlinné výroby, živočišné výroby, chováme skot. Na sedmdesáti hektarech jsou jabloně, na pěti hrušky a od roku 2012 provozujeme bioplynovou stanici o výkonu 750 kilowatt,“ představil podnik předseda družstva Josef Cetkovský.

Sucho je problém, kompenzace nestačí

Na orné půdě Určičtí pěstují především obilniny, ozimou pšenici, jarní ječmen, ozimou řepku, kukuřici, vojtěšku i mák. Aktuálně je trápí, tak jako jiné podniky, především sucho. „Kvůli suchu se teď dva roky neurodilo. Na jednu stranu jsme pořád vykazovali kladný výsledek, na druhou jsme dost závislí na dotacích. Sucho je ale opravdu vážný problém,“ upozornil předseda družstva. Stát podle něj sice poskytuje dotace na kompenzace sucha nebo škod způsobených suchem, avšak v plné výši to ztráty nepokryje.

Krmiva ubývá, musí se šetřit

Sucho postihlo hanácké zemědělce naplno před třemi lety. „První rok to nebylo ještě tak zlé, ale předloni sucho nejvíc zasáhlo právě naši oblast od Prostějova po Vyškov. Zbytek republiky na tom byl celkem slušně, ale loni už šlo o celou zemi. Začínáme už mít trochu problémy se zásobou krmiva a s rentabilitou rostlinné výroby celkově. Přitom ta nás vždy táhla, jenže kvůli suchu je rostlinná výroba na nule, ne-li lehce ve ztrátě. Zatím se daří krmení zajistit, ale musíme mít vše dobře spočítané,“ vysvětlil předseda. Hanou pořád bere jako úrodnou oblast, nicméně vody nad ní spadne méně. „Proto jsme skončili s výnosy někde mezi pěti až šesti tunami dvě léta po sobě. Naopak taková Vysočina byla výš jak my, což dříve nebývalo. Byli jsme zvyklí na výnosy někde okolo devíti tun obilí,“ přidal zkušenosti Josef Cetkovský.

HD Určice vede předseda Josef Cetkovský (vlevo), o sady se stará Pavel Melka (vpravo). Foto: Hanácké noviny

Brzké jaro, sucho a vítr

Sady hospodářského družstva v Určicích patří mezi významné producenty ovoce v regionu. Na 70 hektarech pěstují především jablka a hrušky. Letošní jaro však přišlo opět o něco dřív. „První odrůda nám letos začala nakvétat hodně brzo, už 4. dubna. Měli jsme obavy z chladového poškození, v dubnu je počasí aprílové, ale pak se vegetace vlivem ochlazení zase přibrzdila. Do toho se přidal téměř každodenní silný vítr,“ uvedl vedoucí sadů Pavel Melka. Vítr je podle nějak v sadech špatným pomocníkem, protože hmyz a včely mají ztížené podmínky pro svou práci. „Koncem května se ukáže, jak to po odkvětu vypadá a budeme to řešit dál,“ pokračoval odborník. Vrásky na čele jim dělá také jarní mráz. Zkraje května se jejich sadům vyhýbal, přesto jsou určičtí pěstitelé v pozoru. „Máme zmlžovač, ale pokud fouká vítr, tak to vůbec nemá význam. Sady máme ve svazích, takže účinnost jakékoli metody je rapidně snížená. Nejlepší je asi protimrazová závlaha, avšak spotřebuje velké množství vody. Je to velice nákladné a vzhledem k tomu, že voda není, tak v České republice si tenhle způsob dovolí jen málokdo,“ doplnil ho předseda Josef Cetkovský.

Vítězné krávy

V živočišné výrobě se ovšem družstvu daří dlouhodobě. Celkem chová 1 650 kusů českého strakatého skotu, z toho asi 600 dojnic. „V České republice jde o jedno ze dvou hlavních dojných plemen. V Určicích máme telata do patnácti dnů stáří, jalovice dva měsíce před otelením. Zbytek skotu je v Kelčicích, kde máme velkokapacitní teletník pro telata do půl roku stáří, jalovice do sedmi měsíců březosti a také je určený pro býky do jatečné hmotnosti. Celkem se jedná o 1 100 kusů,“ uvedl Cetkovský. Dlouhodobě klade s kolegy velký důraz na odchov telat a dobré životní podmínky skotu. „Dodržujeme platnou legislativu, abychom nic neporušili. V živočišné výrobě investujeme, budujeme nové stáje s výhledem do budoucna. Samozřejmostí je otázka welfare, omezujeme antibiotika, hormonální prostředky. Už v roce 1995 jsme převedli krávy z vazného ustájení na volné,“ popsal Josef Cetkovský a doplnil, že letos se pustili i do nemalé investice a stavějí novou stáj pro jalovice.

Hospodářské družstvo v Určicích chová celkem 1 650 kusů českého strakatého skotu, z toho asi 600 dojnic. Foto: Hanácké noviny

Lidem se do práce v zemědělství nechce

Družstvo zaměstnává okolo devadesáti lidí, stálá pracovní místa jsou obsazená většinou z obce a okolí. Jiná situace je při sezonních pracích v sadech. „Brigádníky na sklizeň nebo zimní ořez bereme přes agenturu, dnes to jsou Bulhaři. Máme problém sehnat patnáct dvacet lidí. Mezi studenty a místními není o takovou brigádu zájem,“ posteskl si předseda. Do budoucna čeká problém. „Zemědělství je jeden z oborů, kde je větší podíl lidské práce na jednotku výrobku a výkonu. Nejvíc jsou zatížené sady, ve větších podnicích zelenina, specializované plodiny a pak živočišná výroba. Nejsou ani agronomové, zootechnici, je málo absolventů, kteří se drží oboru. Lidé dnes chtějí mít volné víkendy, žádné přesčasy a dobře zaplaceno. Ale zemědělství je i přes všechny modernizace náročná,“ dodal Cetkovský.

Podnik se na téměř dvou tisících hektarech věnuje rostlinné i živočišné výrobě. Foto: Hanácké noviny