Klokánek se snaží napodobit rodinu, těch nefunkčních neubývá

Za šest let, kdy v Olomouci působí Klokánek Fondu ohrožených dětí, poskytl přístřeší, pomoc a péči asi 260 dětem. Kapacity zařízení tohoto typu jsou průběžně plné, protože nefunkčních rodin přibývá.

Pobyt v Klokánku je omezený maximálně na rok.

Moderně vybavená kuchyně, pokojík s hračkami a všudypřítomné „tety“, které jsou malým obyvatelům vyžadujícím okamžitou pomoc k ruce. „Máme čtyři samostatné byty, v každém z nich jsou umístěné maximálně čtyři děti. Na každý byt jsou dvě ‚tety‘, střídají se po týdnu, což je pro děti dobře, fixují se pouze na tyto dvě osoby,“ říká ředitelka olomouckého Klokánku Šárka Kupčáková.

Skoro jako rodina

Ředitelka vysvětluje, že ještě na začátku léta byl Klokánek plně obsazen. Teď je ale prázdninový režim a děti mnohdy odešly na propustky, případně domů nebo s koncem školního roku zamířily do jiných zařízení dlouhodobé péče. „V tuto chvíli je u nás dvanáct dětí. Je dobře, pokud jdou ke svým biologickým rodičům. Když rodina funguje, mají hezké vztahy, jen nemá možnost, aby o dítě momentálně pečovala, pomůže, když s ní dítě tráví čas. Pro děti je zpestření i každá volnočasová aktivita v rámci Klokánku,“ míní Kupčáková.

Klokánek je zařízení, které se snaží co nejvíc podobat rodině. „Prospívá, když je prostředí co nejvíce podobné rodině, protože samo o sobě umístění do Klokánku je pro dítě podstatnou změnou. Současně potřebuje mít jistý pocit stability,“ zmiňuje.

Klokánek Olomouc v Peřinově ulici. Zdroj: Facebook Klokánek Olomouc

Chod Klokánku se časem změnil. Dříve tam děti mohly být delší čas, dnes je jejich pobyt omezený maximálně na rok. V zájmu dítěte se pracovníci snaží situaci vyřešit co nejrychleji a nejvhodněji. „Časem se může jednat o návrat do biologické rodiny. Pokud to není možné, nastoupí náhradní rodinná péče nebo dětský domov. V některých případech dítě odchází do přechodné pěstounské péče. Někdy k nám děti přichází samy a my s jejich verzí pracujeme jako s pravdivou, vše je ale třeba řádně prošetřit,“ popisuje a doplňuje, že velký důraz by se měl klást na dlouhodobou pěstounskou péči. „Ta totiž nahradí biologickou rodinu a pokud jsou vztahy dobré, nekončí ani osmnáctinami dítěte.“

Rodin s problémy přibývá

Nejčastěji do Klokánku směřuje dítě z problematické rodiny, třeba když se o něj není matka schopná postarat. „V poslední době jsme se s takovými případy setkali několikrát. Jsou to malé děti, péče je velice špatná, zanedbání je i viditelné. Takhle se k nám nedávno dostalo docela malé děvčátko. Jednalo se o oznámení policii a je třeba říct, že i když je anonymní, dotyčný jedná správně. Je dobře, když se veřejnost dívá okolo sebe a není lhostejná,“ podotýká Šárka Kupčáková.

Oslava narozenin. Zdroj: Facebook Klokánek Olomouc

Rodičů, kteří nejsou schopni se postarat o své potomky, nicméně neubývá. „Potíž je v tom, že jde mnohdy o rodiče, kteří sami nepoznali fungující rodinný model. Mají děti, ale nejsou schopni jim dát plnohodnotný domov. Jsou to navíc lidé, kteří jsou náchylnější k alkoholu, drogám, nemají peníze a nejsou ani zodpovědní. Nechají se díky své chybě vyřadit třeba z evidence Úřadu práce. Ženy si hledají stejně problematické partnery. Někdy chtějí něco změnit, ale bohužel málokdy se jim to povede. Občas mám pocit, že problémových rodin přibývá,“ říká.

Statistiky o budoucnosti dětí si v Klokánku nevedou, přesto mají ponětí, jak se jim daří. Děti se vracejí na návštěvy, chtějí vidět svoje „tety“ a vyprávějí, jak se mají. „Vždy je pozitivní, pokud vidíme šťastný konec, kdy naše pomoc byla pro rodinu přínosem,“ dodává ředitelka zařízení.