Architekt Pospíšil: Červený kostel byl jako zakletý zámek, teď se otevře lidem

Prosklený objekt, který je zároveň krajským infocentrem, kavárnou a foyer kulturního prostoru v odsvěceném kostele. Návrh na dostavbu Červeného kostela propojující ho s Vědeckou knihovnu v Olomouci zpracoval s kolegy Miroslav Pospíšil z atelieru-r. „Chtěli jsme navrhnout soudobou stavbu, která bude svým tvarem a hmotou korespondovat s okolními stavbami, zejména s kostelem,“ říká v rozhovoru Pospíšil.

Vedoucí olomouckého atelieru-r Miroslav Pospíšil. Foto: archiv M. P.

Dostavba bude připomínat černý krystal. Jak výrazně změní ráz místa?

Díky otevření okolí kostela do třídy Svobody a jeho zpřístupnění dojde k výraznému zviditelnění Vědecké knihovny. Přístavba, která propojí kostel s objektem ředitelstvím, jí dá novou, soudobou tvář. Domnívám se, že to výrazně ovlivní model jejího dosavadního fungování. Knihovna pořádá řadu akcí, o kterých veřejnost neví možná i proto, že současná kapacita neumožňuje přivítat vyšší počet návštěvníků. Po rekonstrukci kostela bude knihovna disponovat důstojným prostorem pro přednášky, veřejná čtení, výstavy, koncerty.

Jak bude vypadat okolí kostela, venkovní plochy?

Vznikne zde komorní piazzetta. Na ploše vybavené mobiliářem v sousedství nové městské zeleně bude možné posedět například s kávou z knihovní kavárny. Věříme, že to přispěje ke zklidnění této malé části frekventované třídy Svobody.

Promění se Červený kostel?

Celý objekt kostela projde náročnou, ale citlivou rekonstrukcí včetně statického zajištění, sanace zdiva, obnovena bude také střešní konstrukce včetně krovu. Střecha dostane novou krytinu z měděných šablon, které postupně zešednou a budou evokovat původní eternit, avšak budou mít vlastnosti mědi. Střecha bude doplněna také o zdobná zakončení průsečíků střešních rovin demontovaná v osmdesátých letech demontována. Prvky vzniknou podle návrhu mladého talentovaného olomouckého sochaře Jana Dostála.

Červený kostel je výraznou součástí olomoucké třídy Svobody. Jeho dostavba zvýrazní Vědeckou knihovnu, která nyní není tolik patrná. Foto: archiv atelieru-r

Knihy už z kostela zmizely, je prázdný. Jak bude vypadat?

Výrazné změny v interiéru neděláme, prostor se vyčistí a zrestauruje, citlivě doplní. Největší zásahy nebudou vidět, neboť se jedná o statickou stabilizaci stavby. Všechny původní prvky budou odborně zrestaurovány, obnoveny. Jde například o vitrážová okna nebo o dřevěnou konstrukci chóru.

V hlavní lodi kostela bude asi sto míst k sezení, kapacitu lze až zdvojnásobit a místa variovat.

Exteriér dostavby Červeného kostela při pohledu z Tylovy ulice. Foto: archiv atelieru-u

Kudy se bude do kostela vstupovat?

Hlavní vstup bude přes foyer, tedy přes dostavbu. Přístup je navržen proskleným krčkem, který ho propojuje s původním bočním vstupem do kostela.

Čemu bude dostavba sloužit?

Foyer je vstupním předprostorem Červeného kostela, který bude vybaven nutným provozním zázemím pro personál i návštěvníky. Současně zde bude kavárna, informační centrum Olomouckého kraje a recepce Vědecké knihovny. Kromě recepčního pultu bude ve foyer knihovna plná knih dosahující až ke stropu místnosti. Za její konstrukcí se skrývají technické rozvody a některé její části jsou využívány pro distribuci vzduchu. Důležitým aspektem knihovny je takém akustika prostoru. Společně s investorem a s uživatelem stavby připravujeme organizaci sbírky na knihy. Vzhledem k tomu, že knihy budou otočeny hřbety dozadu, budou viditelné pouze listy, preferujeme knihy omšelé, použité, s potiskem na „listové“ straně. V souvislosti s rozsáhlou obnovou Vědecké knihovny zadal Olomoucký kraj grafikovi tvorbu jejího nového design manuálu včetně loga instituce.