Starosta Uničova Radek Vincour: Rychlejší vlaky mohou zvednout turismus a přinést práci

Rychlotrať, obchvat města, dopravní terminál i cyklostezky do okolních měst. Uničov na různé formy dopravy hodně spoléhá, vyplatí se mu. Mimo to kupuje zpět G-Club, ze kterého plánuje udělat chybějící kulturní dům. „Byly i nápady na stavbu na zelné louce, ale nakonec nám zbyla tato poslední, jediná varianta. Velkou devizou klubu je krásná zahrada, dům skýtá velké možnosti,“ říká v rozhovoru uničovský starosta Radek Vincour.

Chystáme další parcely pro výstavbu rodinných domů, říká uničovský starosta Radek Vincour. Foto: archiv R. V.

V centru Uničova je možné bezplatně parkovat až od 11 hodin dopoledne. Proč?

Abychom omezovali počet parkujících aut a nekomplikovali zásobování podnikatelům. Do 11 hodin proto, že pak začínají obědy. Tímto krokem jsme chtěli podpořit restaurace v centru města. Nechceme na parkovném vydělávat, smyslem je, aby náměstí bylo živé. Kdybychom dopravu korigovali výraznějším způsobem, tak nám sem lidé nepřijdou.

V Uničově se pravidelně konají farmářské trhy, tradiční je ekojarmark i masopust. Jak se daří akcím venkovského charakteru u vás na náměstí?

Máme to štěstí, že se u nás daří sportu i kultuře. Farmářský trh je fenomén, který vznikl ve všech městech. Ekojamark i masopust jsou již tradiční akce, ale zavést nějakou novou, to je vždy těžké. Poprvé se nemusí setkat s takovým zájmem jako podesáté. Například do masopustního průvodu v maskách se ovšem rok co rok zapojuje stále víc obyvatel. Byť Uničov není zrovna tradiční místo pro masopust, lidé se ho naučili slavit. Zvykli si na něj a možná teď, kdyby nebyl, by se ptali, proč se nekoná. Naše město je charakteristické tím, že tady má filmařskou tradiční soutěž – Mladá kamera, která trvá téměř padesát let i tradiční přehlídky dětských pěveckých sborů z celé republiky. Snažíme se tyto aktivity podporovat.

Co v kultuře připravujete nového?

Není to událost, ale jde o velmi zásadní rozhodnutí, a sice město kupuje zpět G-Club. Bude mít tedy svůj kulturním dům, který dlouho nemělo. Tím se okruh kulturních akcí určitě rozšíří. Prostor, který by měl možnost pohostit víc lidí, tady chyběl.

Uničovská radnice pochází z druhé poloviny 14. století nebo z počátku 15. století. V 19. století byla radnice přestavěna v pseudorenesančním stylu. Foto: Petra Pášová/Hanácké noviny

Bude jej nějak upravovat?

Ano, ale ráz budovy by se měl zachovat takový, jak je. Bude potřeba udělat nové rozvody, vytápění, podlahy, atd. Zastupitelstvo již záměr schválilo a do poloviny příštího roku se stane výhradním uživatelem budovy. Kupní cena činí patnáct a půl milionu korun. O potřebě kulturního domu se ve městě mluví dlouho, byly nápady i na stavbu na zelné louce, ale nakonec nám zbyla tato poslední, jediná varianta. Velkou devizou G-Clubu je krásná zahrada, ten dům skýtá velké možnosti. 

Novinkou by ale měl být i nový supermarket…

Je to tak, přibude Lidl. Obyvatelé města po něm dlouhodobě volali, nabízí jiný sortiment a je to pro ně oblíbená značka. Původní záměr investora bylo otevřít na Vánoce, ale vypadá to spíš na jaro příštího roku.

Loni jste schválili novou vyhlášku, která se týká restauračních zařízení okolo centra, upravuje jejich provozní dobu. Lidé si stěžovali na hluk a souviselo to s naléváním alkoholu mladistvým. Jak hodnotíte vyhlášku po roce?

Tvrdím, že začátek úspěchu je komunikace, musíme spolu umět mluvit. Měli jsme problémové provozovny, ale naším záměrem není nikoho šikanovat. Zdá se, že to funguje. Letošní léto přineslo mnohem méně stížností, dělaly se jedna nebo dvě kontroly a žádné větší problémy nebyly. Hodláme ale pokračovat. Vyhláška má smysl. Řekla jasně, že město má možnosti, jak omezovat podniky na provozu. Pokud se však domluvíme a bude to platit, tak omezení bude jen v nejnutnější míře.

Uničovské náměstí ožívá ve velkém několikrát do roka. Tradiční je například Ekojarmark nebo Masopust. Do jeho průvodu se v maskách zapojuje stále více místních obyvatel. Foto: Petra Pášová/Hanácké noviny

Chystá se modernizace železnice vedoucí i přes Uničov. Trať bude elektrizovaná a s větší kapacitou. Co to bude pro Uničov znamenat?

Cesta z Olomouce do Uničova bude trvat přibližně šestnáct minut, město se tak stane zajímavější nejen z hlediska pracovní síly, ale i turistického ruchu. Proto musíme nabídnout něco navíc, abychom turisty u nás udrželi. Uničov nemá velkou turistickou atrakci jako hrad, zámek, pivovar. Pokoušíme se o možnost obnovení svátku voskové svíce, ke které se váže i krásný příběh. Při obléhání Švédy Panna Marie, které je zasvěcen náš kostel, modrým pláštěm zahalila Uničov a tím ho ochránila od požáru. Obyvatelé jako poděkování tavili svíci dlouhou jako městské hradby. Kromě toho také vstupuji v jednání s Českými drahami, jestli by prostory nádražních budov, které teď budou po modernizaci hodně nevyužité, nemohly být nějakým způsobem provozovány městem. Měl bych představu je využít pro půjčovnu kol, turistické informační centrum. Druhý přínos je, že nám modernizace pomáhá řešit důležitou věc a tou je obchvat Uničova. Jsme navázáni nutností překlenout trať nadjezdem během prací v úseku Uničov–Libina nejpozději v roce 2021. Pomůže to dopravě v našem městě.

Obchvat města má už tedy reálnější obrysy?

Máme stavební povolení, všechno jsme vyprojektovali, nachystali a snažíme se obchvat zařadit do plánovaných akcí Olomouckého kraje. Stavba může být rozčleněná do dílčích etap, kdy se jako první udělá nadjezd, což bude současně i zárukou, že je stále živým projektem. Naši úředníci pro to dělají maximum.

V jakém stavu je autobusové nádraží?

Měli jsme myšlenku zřídit autobusový terminál u vlakového nádraží, napojit ho na dopravní uzel, ale ČSAD na to neslyšelo. Nicméně v příštím roce se bude autobusové nádraží modernizovat, je ve špatném stavu. Jednání se táhnou už tři roky a na tom posledním jsme se dohodli, že v druhé polovině příštího roku se s opravami začne. V prvním pololetí se bude u autobusového nádraží dělat kruhový objezd, tak musíme zkoordinovat dopravu.

Pomník TGM na Masarykově náměstí v Uničově. Foto: Petra Pášová/Hanácké noviny

Uničov je známý i tím, že obyvatelé jezdí hodně na kolech. Už léta se mluví o propojení s Litovlí a Červenkou. Jak se daří cyklostezky propojovat?

Je to dlouhá a rovná trasa, řidiči často jezdí velmi rychle a pro cyklisty je to opravdu nebezpečné. Jde o projekt, na kterém pracujeme už tři nebo čtyři roky. Problém je v Července, kdy jediná trasa vhodná pro cyklisty je pod tratí. Července se povedlo získat povolení, aby tubus ústil pod železnicí, ale bude to velmi nákladné a obec to není schopná financovat. V současné době se již na Olomouckém kraji vedou jednání, jak finančně obci pomoct. Pevně věřím, že by se příští rok cyklostezka ze Střelic přes Červenku do Litovle mohla začít stavět. Stejně jako v letošním roce obec Újezd pokračuje směrem na Mladějovice, kde je cílem napojit se na Šternberk, odkud už vede cyklostezka Hvězdná do Olomouce.

Jaké investice máte ve funkci starosty ještě před sebou?

Aktuálně jsme ve druhé etapě revitalizace starého sídliště, dostává novou, modernější podobu. Budujeme nová parkovací místa s vsakovacími prvky, zabýváme se i možností zachycování dešťové vody, které dnes není dostatek. Chystáme další parcely pro výstavbu rodinných domů a současně také obnovujeme i zeleň, s plánem vzniku nových květinových luk.

Radek Vincour (*1966)

Vystudoval vysokou školu pedagogického směru, živil se jako moderátor první soukromé rozhlasové stanice v naší zemi, učil na střední odborné škole a Základní umělecké škole v Uničově, pracoval jako ředitel Městského kulturního zařízení Uničov, ve funkci starosty je třetím rokem. Člen ODS.