Uprostřed polí na Prostějovsku vytváří zahradník a lesník přírodní oázu

Lokalita U Andílka ležící v polích severozápadně od Kralic na Hané na Prostějovsku se od okolní hanácké krajiny odlišuje. Radim Maleček začal s pomocí dobrovolníků do jednotvárného prostředí vracet stromy a keře, aleje a remízky.

Radim Maleček v lokalitě U Andílka. Foto: archiv R. M.

Nahlédněme nejprve do historie místa. Lokalita dostala název podle polní trati U sv. Anděla Strážce, v minulosti zde byla boží muka se soškou Anděla Strážce. Nacházela se u staré polní cesty vedoucí do Kraliček. Při scelování polí začátkem dvacátých let 20. století cesta zanikla, boží muka byla rozebrána a už nebyla obnovena. Kříž z roku 1759 je proto označován U Andílka. Původní je jeho sokl s reliéfem Panny Marie Bolestné, dřík a korpus je novější. Kříž byl v květnu 1943 poškozen německých letadlem, v roce 1949 ho opravili. Na severní straně pod římsou se zachoval latinský nápis: EX VOTO ET CRVCIFIXVM FERVORE DEVOTO EREXI (česky: Ze slibu a z oddané náklonnosti k Ukřižovanému jsem jej postavil). V těchto místech byli za husitských válek 14. listopadu 1425 upáleni tři františkáni – kněz Petr a zpovědník Petr z minoritského kláštera sv. Ducha v Opavě a kazatel Joachim z Českého Krumlova. Zde také došlo 14. července 1866 ke střetnutí pruských husarů a saské jízdy za prusko-rakouské války.

Krajina byla úrodná, ale nezajímavá

Okolí Kralic na Hané bylo dříve velmi malebné. Lužní lesíky Kralický háj, Trněnka a Okroužek, „obecní“ ovocné stromy v kralickém a vítoňském hliníku, alej ořešáků v Rybníčku, višňová a třešňová alej k Čechůvkám, švestková k Bedihošti. V polích byly remízky a meze. To vše se změnilo, něco úplně zaniklo. Na vzhledu krajiny se podepsaly pozemkové úpravy při zakládání družstva a také intenzivní zemědělství.

Alej stromů směrem k silnici spojující Kralice na Hané a Vrbátky. Foto: Hana Bartková

Nejinak tomu bylo U Andílka. Polní cesty zarostlé trávou, plevely a všude kolem obrovské lány polí. Před osmi lety však tato lokalita začala dostávat novou tvář. Stalo se tak zásluhou lesníka a zahradníka Radima Malečka. Rodák z Myslejovic na Drahanské vysočině se v roce 2006 přistěhoval do Kralic na Hané. Zdejší úrodná krajina mu připadala nezajímavá a jednotvárná, především chyběly stromy. Začal je tedy sázet, na vlastní náklady a ve volném čase. Zpočátku jen ojediněle a potom U Andílka.

Arboretum v krajině

Dnes zde najdeme aleje stromů podél polních cest ve tvaru písmena T a malý lesopark u kříže. Většinu stromů si zajišťuje organizačně i finančně sám. Má vlastní lesní školku ve Ptenském Dvorku a  přebytky mu také poskytl i jeho zaměstnavatel – firma Arboeko ve Smržicích.

Kovový kříž s andílkem daroval kralický občan Pavel Zatloukal. Foto: Hana Bartková

Dnes s ním spolupracuje kolem osmdesáti dobrovolníků, podporovatelů, sponzorů a pomocníků. Patří mezi ně soukromí zemědělci, firmy, městys Kralice na Hané, lidé z Kralic a okolí. Ti všichni pochopili, že remízky, meze a zelené pásy mají význam nejen estetický, ale i funkční. Pomáhají udržet vodu v krajině a slouží také jako úkryt pro zvěř.

Do polí se vrátil život. Najdeme zde zpěvné ptáky, hmyz, ještěrky, bažanty, koroptve, zajíce i srnky. Radim Maleček je pyšný na hnízda poštolek, kalouse ušatého či straky obecné. A stromy či keře? Těch zde rostou již stovky. Je zde vlastně celé arboretum. Kromě typické lípy srdčité, dubu letního či habru obecného zde najdeme například aronie, muchovníky, maklury, kaki, citroníky, muďouly a kdouloně. Dub zubatý, jeřáb oškeruše, pavlovnie plstnatá, katalpa trubačovitá, štědřenec odvislý, dřezovec trojtrnný a smrk omorika představují cenné okrasné stromy. K méně známým druhům přibyly i tabulky se základními údaji. Zkrátka hotová učebnice dendrologie a botaniky.

Suché zídky z přírodních kamenů jsou estetickým prvkem, úkrytem živočichů i místem výsadby rostlin. Foto: Hana Bartková

V aleji je nová paletová lavička nesoucí nápis „29. 6. 2018 – posaďte se u nás…“. Jsou zde také různé doplňky jako krmítka, ptačí budky, jezírko, podstavce pro dravé ptáky, velké solitérní kameny, okrasné zídky vysázené květinami.

U Andílka je nádherně zvláště teď v létě a začínajícím podzimu. Létají zde motýli, čmeláci, občas slyšíme svištět nějakého dravce. Krásně se začínají barvit listy dubů červených či ambroně západního, plody kalin a hlohů a pocestný si může utrhnout třeba i švestku. Je to oblíbené místo vycházek zdejších obyvatel. Cyklisté zase využívají zkratku do Kraliček.

Obnova vyschlého rybníka

Loni vysadil Maleček na vlastní náklady březovou a dubovou alej ve směru na Kraličky. Vytvořil dvě kosené louky U Andílka, kde se díky drceným dolomitům daří lučním rostlinám a bylinám a dva kruhové remízky pro zvěř – myslivecký u Vrbátek a legionáře Antonína Valenty u Prostějova-Vrahovic. Vysazeny byly další aleje stromů na kralicko-vrahovickém pomezí a ve směru do Biskupic a Hrubčic.

Ukazatel směru do Kraliček. Foto: Hana Bartková

Podporuje také výstavbu biocentra na bývalé skládce ve Vítonicích. Jeho snem je vybudovat rybník s mokřadem. V minulosti zde totiž rybník byl, jeho existenci připomíná název polní tratě Rybníček. „Právě v těchto místech by mohl být zřízen, je zde mlýnský náhon, ten je však už vyschlý. Další místo by mohlo být u Valové u bedihošťského hřbitova,“ vysvětluje Radim Maleček. „Naši potomci mají právo na to, abychom jim předali co nejméně porušené životní prostředí. Jestliže máme rádi přírodu a mnohé z ní čerpáme, musíme jí to vrátit, i když na tom nebudeme mít ekonomický zisk,“ dodává. V tom vidí smysl celé své práce. Svoje zkušenosti i lásku k přírodě předává lidem z okolí, dětem a mládeži.

Někdy ale přijdou chvíle, které zamrzí. Po roce neznámý vandal opět zničil stromky v aleji nedaleko silnice z Prostějova přes Dub nad Moravou. Loni to bylo 33 stromků. Alej už zde obnovovat nebude.

Naopak potěšující novinkou je, že ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny byl schválen projekt výsadby tří kilometrů alejí na zaoraných obecních cestách v okolí Kralic na Hané ve směru na Vrbátky a Biskupice. V plánu bude možná i úprava koryta Valové. Vše by mělo začít příští rok.