V Cholině mají vesnický unikát. Informační turistické centrum

V menší obci je výjimkou, v Cholině na Olomoucku se ovšem turistické informační centrum drží už několik let. Pomáhá mu úzké propojení se zdejším Hanáckým muzeem.

Jaroslava Roglová (vlevo) radí turistům a také je provází Hanáckým muzeem třetí rok. Foto: Petra Pášová/Hanácké noviny

Turistické informační centrum v Cholině otevřelo na jaře roku 2015, návštěvníky vítá vždy od května do konce září a to od úterý do neděle. V pondělky zůstává zavřené. „Nabízíme turistické známky, ale taky informace z Choliny i jejího okolí. Ten, kdo se u nás zastaví, má možnost podívat se i do našeho Hanáckého muzea, turistické centrum je pro něj vstupní branou. Paní, která tady pracuje, je zároveň průvodkyní,“ říká starostka Choliny Kamila Navrátilová.

Místo masa propagace obce

Na venkově patří cholinská služba pro turisty mezi rarity. „Nevím o tom, že by některá obec naší velikosti měla informační centrum,“ zamýšlí se starostka se 720 obyvateli. Na začátku byl nápad zpropagovat obec, podpořit turistický ruch. „V budově, kde jsou potraviny, se uvolnil prostor po masně a po dohodě s majitelem jsme tam vybudovali infocentrum. Tehdy jsme si dali za cíl ukázat naše muzeum co nejširší veřejnosti a zatím se nám to daří, jsme spokojení,“ pokračuje Navrátilová. Kromě muzea jsou v obci i další zajímavosti, třeba farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a také poutní místa, takzvané Svaté Vody.

Na venkově patří cholinské Informační centrum mezi rarity. Vlevo starostka obce Kamila Navrátilová. Foto: Petra Pášová/Hanácké noviny

Jaroslava Roglová, bývalá učitelka, má turistické centrum na starost třetím rokem. „Práce je to různorodá. Cyklisté se zastavují pro turistickou známku, vidí cedulku s nápisem muzeum a přijdou se zeptat, co tady máme. Chodí tam nejen starší lidé, ale i mladší ročníky. Prohlídku děláme poutavou formou, hodně s návštěvníky diskutuji, dávám jim prostor na otázky a je na nich vidět, že je to baví,“ popsala průvodkyně.

Nejvzácnější je stoletá opona

Letos je Cholina zařazena i do katalogu Olomouc region Card. O obci by se tak mělo dozvědět víc lidí. Turisty většinou překvapí, že zdejší muzeum ve dvoře obecního úřadu je v provozu od roku 1974. „Zájem o budování vesnických muzeí je až v poslední době,“ řekla Jaroslava Roglová.

Hanácké muzeum v Cholině letošní sezonu ukončilo v září, opět otevře v květnu. Foto: Petra Pášová/Hanácké noviny

Začátek expozice tvoří stylizovaná obytná místnost s předměty denní potřeby, která pokračuje výstavou hanáckých krojů, sokolských a orelských uniforem. K vidění je i tradiční svatební koláč nebo část sbírek známého cestovatele Emila Holuba, které daroval místní základní škole při své návštěvě obce. „Máme tady řadu zajímavostí. Vždy zaujme školní třída. Rádi sem chodí lidé, kteří s některými předměty nebo nástroji pracovali, ti mě nenechají ani mluvit a sami vše vysvětlují. Nejvíc se pak exponátům podivují návštěvníci z Prahy a Liberce,“ usmála se správkyně. Konec expozice patří originálu opony ze Záloženské dvorany z roku 1924 zhotovenému pražským akademickým malířem Daňkem. „Je to nejvzácnější exponát našeho muzea,“ vypíchla starostka.