Z děsivých tónů se vyloupne něco krásného, těší sbormistryni

Když se řekne sborový zpěv, každý si představí mnohohlavý sbor, který zpívá nekonečně dlouhé nudné kusy. Tak tomu ale nemusí vždy být. Dokladem je pěvecký sbor Cantabile, který se ke zkouškám schází v Dolanech, jeho členové jsou skoro z celého olomouckého okresu a který zpívá po celém Olomouckém kraji. V repertoáru má duchovní skladby klasických skladatelů Bacha, Mozarta, Dvořáka, Poulenca, ovšem výjimkou nejsou spirituály, lidovky nebo třeba známá píseň Lollypop. Cantabile prostě zpívá cantabile i furioso. Sbormistryně Ester Pelcové jsme se zeptali, jak takové amatérské těleso funguje.

„Zpíváme, protože nás to baví a těší a občas chceme potěšit i lidi kolem sebe,“ říká sbormistryně Ester Pelcová. Foto: archiv sboru

Jak dlouho už sbor Cantabile existuje?

Pěvecký sbor Cantabile zpívá pod mým vedením již devět let. Pod názvem Cantabile vystoupil poprvé v červnu 2015 v kostele sv. Barbory ve Štěpánově. V současnosti naše pěvecká skupina čítá kolem dvaceti zpěváků různého věku a nejrůznějších profesí; najdou mezi námi učitelky, lékařky, právníci, vášniví včelaři i včelařky, ošetřovatelky, pošmistrové i maminky na mateřské dovolené. Na zkoušky do Dolan se sjíždějí z širokého okolí Olomouce.

Když chce začít do sboru chodit někdo nový, děláte nějaký výběr, zkoušíte ho, abyste zjistila, jestli umí zpívat?

Výběr do sboru? Jádro sboru, dlouholetá garda, je stále stejné. Mnozí se k němu přidali, jsou aktivními členy, někteří přišli a po rozličných časových úsecích se se sborem zase rozloučili. Rádi vítáme nové členy. Ti neprocházejí žádnými zkouškami, jak je někdy zvykem u jiných těles tohoto druhu. U nás není třeba se bát. Jde jen o to najít čas a chuť setkávat se s lidmi, kteří mají podobný zájem, a přitom jsou současně úplně jiní. Zkrátka najít si chvilku pro sebe, pro svůj koníček, naladit se na hudební vlnu Cantabile. Zpíváme, protože nás to baví a těší a občas chceme potěšit i lidi kolem sebe!

Co tvoří repertoár sboru, máte nějaké zaměření? A když se vybírá skladba, máte jako sbormistryně hlavní slovo, nebo se na skladbách, které budete zpívat, domlouváte společně?

Repertoár sboru je velmi různorodý. Od původně jednostranného zaměření sboru na duchovní hudbu došlo v posledních letech k rozšíření – sbor do svého repertoáru začlenil i světskou hudbu a lidovou muziku. Program sboru se de facto tvoří za pochodu. Snažím se naplňovat své představy o repertoáru, ale nebráním se jakékoliv aktivitě ze strany zpěváků, kteří čas od času přijdou s vlastními nápady. Zpíváme různé úpravy pro čtyřhlasý sbor. Jsou skladby, které sboru sednou hned, po prvních tónech je jasné, že je to ta pravá. Zkrátka padne jako ulitá, sbor si ji zamiluje a není co řešit. Jsou skladby a zkoušky, kde to dře, někdo má v tu chvíli pro mě raději nečitelný výraz, ale zlomit se nenechám a čas a opakované přezpívávání přemohou prvotní rozhození, nezdar a z děsivých tónů se náhle vyloupne něco neočekávaně krásného. No a někdy se skladba prostě nevryje pod kůži, notičky se založí a jde se dál. Neobejde se to mnohdy bez zbytečných řečí… Ale čeho pak jsou zpěváci schopni na koncertě! Sbor je pro mě plný neuvěřitelných skutečností, sedí přede mnou lidi, kteří dokáží zázraky pěvecké i lidské. Nejednou mě o tom přesvědčili. Obětují svůj čas a přinášejí radost mně, sobě navzájem a lidem kolem při našich koncertech – soudím tak podle úsměvů při pohledu do publika. Jsem na ně pyšná a dirigovat je mě baví.

Pěvecký sbor Cantabile při jednom ze svých vystoupení. Foto: archiv sboru

Jak jste se k dirigování sboru dostala, byl to váš studijní obor?

Sborové zpívání jsem si zamilovala už jako malá holka. V dětském sboru Poupata při Základní umělecké škole v Jeseníku mě ke zpívání přivedla tehdejší ředitelka Hana Zápecová. V hudebce jsem okukovala i dirigování od paní učitelky Zdeňky Kainarové, tady jsem pod jejím vedením hrála sólový klavír ve smyčcovém orchestru. Na střední škole to byl sbor Ave Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Odtud pramení i moje záliba v latině a staroslověnštině (zpíváme mnoho skladeb latinsky a některé staroslověnsky). A poté sbor Ostravské univerzity s panem profesorem Lumírem Pivovarským. Jeho dirigentské gesto mám stále před očima jako vzpomínku na to, jak jsem seděla v lavici coby jeho žačka i jako zpěvačka sboru. Sólový zpěv jsem absolvovala na Lidové konzervatoři v Ostravě. Po studiu univerzity přišly kursy dirigování na pardubické konzervatoři, vlastní dětský sbor při základní škole ve Štěpánově, no a potom sbor Cantabile.

Kde všude sbor vystupuje?

Sbor Cantabile pořádá pravidelné koncerty nejen v okolí Olomouce. Účastnili jsme se tradičních májových a vánočních koncertů ve Štěpánově. Na Dnech evropského dědictví jsme několikrát vystupovali na Klášterním Hradisku v Olomouci, v hanácké metropoli jsme také zahajovali vernisáž výstavy obrazů Františka Pavlici. Před dvěma lety jsme zpívali na mezinárodním festivalu pěveckých sborů ve Vrbně pod Pradědem, loni účinkoval na Rychvaldském kulturním jaru. Sbor Cantabile se každoročně zapojuje do hudebních projektů v Olomouckém kraji a je spolupořadatelem sborového festivalu Vokály z Vápenné.