Visegradská cena pronásledovaným umělcům Významné ocenění pro Muzeum umění Olomouc

Prestižní Mezinárodní visegrádskou cenu převzali ředitel Muzea umění Olomouc Michal Soukup a jeho kolegyně Gina Renotiere na zasedání ministrů kultury V4. Stalo se tak na začátku června v polské Gdyni.

Zleva: ministr kultury Daniel Herman, vedoucí odboru moderního a současného umění MUO Gina Renotière, ředitel MUO Michal Soukup a polský vicepremiér a ministr kultury Piotr Gliński. Foto: Danuta Matloch

Toto ocenění obdrželo muzeum zejména za postupné naplňování ideje projektu Středoevropského fóra Olomouc, který počítá se sbírkotvornou, expoziční a publikační činností zaměřenou na výtvarnou kulturu středoevropského regionu po 2. světové válce. „Náš projekt, jehož zásluhou jsme postupně do svých sbírek získali stovky uměleckých děl od nejvýznamnějších umělců, představil polský vicepremiér a ministr kultury Piotr Gliński. A já jsem v projevu zmínil, že se nám zatím bohužel nepodařilo získat evropské peníze na tolik potřebnou novostavbu Středoevropského fóra, přestože nám chybějí depozitáře, výstavní či knihovní prostory,“ uvedl ředitel Muzea umění Michal Soukup. Jak doplnil, ještě před vyhlašováním navštívili zástupci MUO Muzeum Solidarity a Muzeum emigrace v Gdyni. „Musím se přiznat, že ta prohlídka mě skutečně zasáhla. Ač jsem to neměl původně v úmyslu, věnoval jsem při slavnostním předání alespoň symbolicky tuto cenu všem umělcům, kteří v bývalém komunistickém bloku nemohli svobodně tvořit, vystavovat a samozřejmě jejich díla nebyla zastoupena ani ve veřejných uměleckých sbírkách,“ dodal Soukup.

Muzeum umění Olomouc připravuje na příští rok velký výstavní projekt Rozlomená doba, který bude mapovat středoevropskou modernu v letech 1908 až 1928. Poprvé se tak setkají díla vytvořená v prostoru bývalého Rakouska-Uherska a přiblíží veřejnosti, jak moc se navzájem, byť i na dálku, ovlivňovali jednotliví umělci, umělecké skupiny a směry. „V Olomouci jsme již v dubnu podepsali memorandum o spolupráci s paměťovými institucemi v Bratislavě, Pecsi a Krakově. Nicméně tady, na setkání ministrů kultury V4, se nám podařilo dostat tento projekt do expertní zprávy i do česko-polské smlouvy, což je pro nás velmi důležité,“ uzavřel ředitel Soukup.